Pozostała działalność


    Projekt „Czym skorupka za młodu...” został podjęty w celu realizacji dwóch inicjatyw. Pierwszą z nich była edukacja ekologiczna przedszkolaków, polegająca na kształtowaniu u dzieci odpowiedzialności za stan przyrody, budzeniu w nich świadomości ekologicznej. Aby osiągnąć pozytywne rezultaty, nauczanie musi mieć wymiar praktyczny. Dlatego postanowiliśmy zająć się segregacją odpadów. Działania miały przede wszystkim na celu zwrócenie uwagi najmłodszych na istotę segregacji śmieci i możliwość ponownego ich wykorzystania. Dzieci zrozumiały pojęcia „segregacji”, „recyklingu”, nauczyły się segregować śmieci. Możemy zatem śmiało wysunąć stwierdzenie, że nasz projekt osiągnął sukces w kształtowaniu postaw proekologicznych u dzieci w wieku przedszkolnym.
    Drugą podjęta przez nas inicjatywą było przeprowadzenie zajęć, w trakcie których dzieci rozróżniały i nazywały wybrane warzywa i owoce. Dzięki zastosowanym zabawom najmłodsi wyodrębniali ich charakterystyczne cechy, a także poznali możliwość ich wykorzystania w przetwórstwie. Aktywna dyskusja sprawiła, że dostrzegalne stały się ogromne korzyści prozdrowotne, które wynikają z jedzenia tych produktów roślinnych.

Opiekunami projektu są: Małgorzata Marzec, Sandra Czapska, Olga Chilińska, Joanna Chmiel, Michalina Czepe, Marcin Iwaniuk


GALERIA ZDJĘĆ