Pozostała działalność


Szkolenie dla członków KNTŻ z systemów zarządzania laboratorium

    W dniach 16 i 17 grudnia 2010 roku członkowie Koła Naukowego Technologów Żywności uczestniczyli w szkoleniu „System zarządzania w laboratorium i jego akredytacja”. Zostało ono przeprowadzone przez pracowników Centrum Analitycznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
• Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025,
• Budowa i utrzymanie systemu zarządzania w laboratorium,
• Walidacja metod badawczych,
• Zapewnienie jakości wyników badań,
• Proces akredytacji w laboratorium.
Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał certyfikat, będący potwierdzeniem jego udziału w powyższym szkoleniu.