Pozostała działalność


I Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Technologów Żywności

    W dniach 18-20 listopada 2011r. na Wydziale Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się I Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Technologów Żywności, którego tematem przewodnim była „Rola technologa we współczesnym przemyśle”.
    Organizatorami Konferencji byli: Koło Naukowe Technologów Żywności SGGW, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Warszawski, Samorząd Studentów Wydziału Nauk o Żywności SGGW. Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom Konferencji zagadnień związanych ze współczesnym przemysłem.
    Zebranych przywitał Piotr Fąfara ze strony Organizatorów, Pani Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. Krystyna Gutkowska oraz Pani Dziekan Wydziału Nauk o Żywności prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert. Konferencję otworzył wykład pt. „ Rola technologa w przemyśle wódczanym” , który wygłosiła Pani Sylwia Baghnaoui przedstawicielka firmy CEDC.
    Kolejnym punktem była dyskusja z przedstawicielami przemysłu spożywczego, podczas której zaproszeni goście dzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu obowiązków technologa we współczesnym przemyśle. Uczestnicy ocenili panel jako bardzo owocny. Za niezwykle cenne zostały uznane praktyczne wskazówki dotyczące codziennych obowiązków technologa w zakładzie spożywczym. Przedstawiciele pr
zemysłu wskazali, jakie kompetencje powinien posiadać potencjalny technolog żywności, aby odnaleźć się na rynku pracy i mądrze zarządzać procesem produkcyjnym.
Dzień naukowy Konferencji rozpoczął Pan Dominik Szulowski z McDonald’s Polska prezentacją „Bezpieczeństwo żywności w systemie McDonald’s”. Założeniem Konferencji była również możliwość zaprezentowania efektów pracy młodych naukowców. W tym celu program uroczystości obejmował sesję referatową i plakatową, podczas których uczestnicy prezentowali wyniki swoich projektów naukowych. Obydwie sesje charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym.
Podczas panelu dyskusyjnego Samorządów Studenckich uczestnicy Konferencji wymienili się swoimi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania macierzystych uczelni oraz wiedzą na temat motywacji studentów do działalności w organizacjach studenckich. Dyskusja zaowocowała w wiele nowych pomysłów, które mogłyby usprawnić działalność i współpracę kół naukowych oraz samorządów studenckich.
    Konferencja zakończyła się podziękowaniami ze strony Władz Wydziału skierowanymi do organizatorów i uczestników. Nagrodzono i wyróżniono najlepsze i najciekawsze referaty i postery. Innowacyjny pomysł zgromadzenia młodych technologów spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem i w wiarą w kontynuację nowo wybudowanej idei.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych prac:

Sekcja Referatowa:

- nagrody:
Robert Borowiak
Modyfikacja lizozymu prostym sposobem zwiększenia jego antybakteryjnej aktywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dorota Kaczmarek, Piotr Grygiel, Przemysław Gumper, Joanna Jędrasiewicz, Kinga Kieloch, Przemysław Kowalczewski, Diana Zając
Ocena zawartości składników o znaczeniu prozdrowotnym oraz ich zdolności antyoksydacyjnej w soku oraz smoothies na bazie soku jabłkowego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Artur Wiktor, Dorota Witrowa-Rajchert
Zastosowanie pulsacyjnego pola elektrycznego do
wspomagania suszenia
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

- wyróżnienia:
Maciej Grabowski, Marta Sokołowska
Zastosowanie technik biologii molekularnej w identyfikacji składników żywności pochodzenia zwierzęcego.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Marta Pietruszka, Katarzyna Pielech-Przybylska, Józef St. Szopa
Dobór preparatów suszonych drożdży gorzelniczych do fermentacji zacierów żytnich.
Politechnika Łódzka

Magdalena Rzepka, Joanna Banaś, Krzysztof Surówka
Ocena jakości wybranego produktu tradycyjnego pochodzenia zwierzęcego na przykładzie oscypka
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Marcin Iwaniuk
Badanie strat ciepła w ogrzewanym naczyniu w zależności od jego odsunięcia względem osi płyty grzejnej.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sekcja Posterowa:

- nagrody:
Bartosz Kruszewski, Adam Szymanowski, Piotr Kosiorek
Wybrane właściwości fizykochemiczne i mikrobiologiczne przekąsek typu jerky z mięsa wołowego
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dagmara Leśniak, Przemysław Kowalczewski
Aktywność mikrobiologiczna wybranych ekstraktów roślinnych przeciwko bakteriom probiotycznym
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Małgorzata Smuga-Kogut, Kazimiera Zgórska
Hydroliza enzymatyczna celulozy mikrokrystalicznej z wykorzystaniem cieczy jonowej
Politechnika Koszalińska

Piotr Fąfara, Katarzyna Ratusz
Możliwości ograniczenia użycia tłuszczu w wyrobach biszkoptowo – tłuszczowych przy zastosowaniu zamiennika węglowodanowego
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


- wyróżnienia:
Jagoda Ambrozik-Haba, Karolina Semeriak
Właściwości przeciwutleniające wybranych substancji biologicznie aktywnych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Anna Bryła, Marta Napierała, Przemysław Gumper
Wpływ procesu fermentacji na potencjał antyoksydacyjny oraz stabilność barwników betalainowych w soku z buraka ćwikłowego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Michalina Czepe, Michał Antczak, Michał Olkowski
Właściwości teksturalne i fizykochemiczne lodów z dodatkiem wybranych polisacharydów
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Magdalena Dembek, Piotr Grygiel, Marianna Raczyk, Magdalena Chełczyńska, Aleksandra Kania, Katarzyna Walaszczyk, Żaklina Wojdyło, Diana Zając , Małgorzata Zmyślona
Ocena zawartości składników prozdrowotnych w chlebie z dodatkiem wysłodzin jęczmiennych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Galeria zdjęć z Konferencji