Pozostała działalność


16 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

12 maja 2012r. w Parku Marszałka Rydza-Śmigłego odbył się 16 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jest to największa w Europie plenerowa impreza, która co roku ściąga do Warszawy tłumy zwiedzających. Na Pikniku prezentują się różne instytucje naukowe i badawcze, uczelnie oraz koła naukowe. W tym roku także nasze Koło Naukowe Technologów Żywności przedstawiało swoje osiągnięcia reprezentując tym samym Wydział Nauk o o Żywności. Dla odbiorców w różnym wieku przygotowaliśmy wiele pokazów, eksperymentów, a także eksponatów. Na naszym stoisku można było zapoznać się z projektami realizowanymi w ramach działalności w Kole Naukowym. Łącznie zaprezentowaliśmy 9 następujących pokazów:

Pokaz: 1
Tytuł: Suszenie bez suszarki?
Prezentowane zjawisko: Liofilizacja
Opis pokazu: Liofilizacja jest jedną z najdoskonalszych metod utrwalania żywności. Została wynaleziona kilka wieków temu przez Indian Ameryki Południowej zamieszkujących Andy. Zaobserwowali oni naturalnie zachodzące w przyrodzie zjawisko odparowywania kryształków
lodu, w warunkach obniżonego ciśnienia, z zamrożonych wcześniej środków spożywczych. Utrwalone w ten sposób produkty zachowują naturalny smak, aromat, wygląd i kolor oraz co najważniejsze, pełną wartość odżywczą.

Pokaz: 2
Tytuł: Dlaczego ten lód jest ciepły?
Prezentowane zjawisko: Krystalizacja egzoenergetyczna octanu sodu
Opis pokazu: Octan sodu to sól sodowa kwasu octowego dobrze rozpuszczalna w wodzie. Należy do bardzo wąskiej grupy środków konserwujących występujących naturalnie w pożywieniu, stosowany jest jako funkcjonalny dodatek do żywności. Techniczny octan sodu znajduje zastosowanie w ogrzewaczach termicznych jako ich główny składnik. Opakowanie wypełnione przesyconym roztworem octanu sodu (cieczą przechłodzoną), pobudzone bodźcem mechanicznym powoduje krystalizację z wydzieleniem ciepła. Jego struktura przypomina z wyglądu lód, tworzy przestrzenne struktury.

Pokaz: 3
Tytuł: Człowiek vs maszyna - sortowanie i liczenie ziarn
Prezentowane zjawisko: Cecha fizyczna - wielkość warunkiem sortowania
Opis pokazu: Doświadczenie polega na rozdzieleniu różnych rodzajów ziarn: przez człowieka oraz specjalne sita Vogla. Drugim etapem pokazu jest policzenie posortowanych ziarn również przez człowieka jak i specjalną maszynę: licznik ziarn popularnie zwaną kopciuszkiem. Pokaz ma na celu porównanie dokładności, szybkości sortowania oraz liczenia ziarn.

Pokaz: 4
Tytuł: Energia z żywności
Prezentowane zjawisko: Uzyskanie prądu z owoców do zaświecenia żarówki
Opis pokazu: Obwód zamknięty stanowią owoce połączone drutem z płytkami: stalowymi i miedzianymi oraz żarówką. W takim ogniwie galwanicznym energia chemiczna układu reagentów jest zamieniana na energię elektryczną. Reakcja utleniania-redukcji, która polega na przeniesieniu elektronów pomiędzy indywiduami chemicznymi, jest w ogniwie rozdzielona na dwie reakcje połówkowe - zachodzące równocześnie (zasada zachowania ładunku), ale w różnych miejscach układu. Elektrony przepływają przez zewnętrzny obwód elektryczny, a ich ładunek jest równoważony w układzie przez przepływ jonów ujemnych (anionów) w roztworze elektrolitu. Dzięki temu zaświecimy żarówkę naturalną baterią.

Pokaz: 5
Tytuł: Kuchnia molekularna czyli kawior z soku
Prezentowane zjawisko: Immobilizacja soku w sieci polimerów.
Opis pokazu: Jedną z metod immobilizacji jest uwięzienie materiału w sieci polimerów. W tym doświadczeniu w charakterze nośnika wykorzystuje się alginian sodu. Alginiany są zbudowane z merów kwasu -D-mannulowego i -L-guluronowego. W polimerze występują bloki 20 jednostek obu kwasów. Wobec jonów metali dwuwartościowych (np. wapnia) następuje jonowe usieciowanie, co powoduje, że roztwory o małej lepkości przechodzą stopniowo w żel. Wynikiem doświadczenia jest otrzymanie soku w postaci drobnych kulek, z wyglądu przypominające kawior.

Pokaz: 6
Tytuł: Rozdzielanie mieszanin
Prezentowane zjawisko: Odwrócona osmoza
Opis pokazu: Proces ten służy głównie do usuwania wody (zagęszczania). Przez membranę RO przechodzi tylko woda i niewiele składników mineralnych. Odwrócona osmoza zachodzi od roztworu o wyższym stężeniu substancji rozpuszczonej do roztworu o stężeniu niższym, czyli prowadzi do zwiększenia różnicy stężeń obu roztworów. Warunkiem procesu jest przyłożenie do membrany ciśnienia o większej wartości i skierowanego przeciwnie niż ciśnienie osmotyczne naturalnie występujące w układzie.

Pokaz: 7
Tytuł: Świecące bakterie
Prezentowane zjawisko: Przykład bakterii o zdolnościach fluorescencyjnych
Opis pokazu: Niektóre bakterie w obecności właściwych substancji wykazują zdolność do fluorescencji czyli emisji światła po wzbudzeniu cząsteczki za pomocą odpowiedniego bodźca (światło, lampa UV). W pokazie zastosowane będą bakterie Escherichia coli oraz Pseudomonas aeruginosa. Na specjalnym stanowisku zapewniającym brak dostępu światła będzie można obejrzeć świecące bakterie. Preparaty są całkowicie bezpieczne dla zdrowia, ponieważ są zamknięte w szczelnych opakowaniach.

Pokaz: 8
Tytuł: Przeciwutleniacze w napojach
Prezentowane zjawisko: Przybliżenie pożytecznych składników napojów
Opis pokazu: Antyoksydanty czyli przeciwutleniacze to związki chemiczne chroniące organizm przed działaniem wolnych rodników. W różnych napojach np. kawa, herbata, sok z czarnych porzeczek znajdują się naturalne przeciwutleniacze takie jak katechiny, teaflawiny, flawanole, antocyjany. Działanie tych związków polega na dezaktywacji bezpośredniej lub hamowaniu procesów utleniania w organizmie, za co odpowiadają wolne rodniki. Dzięki temu możemy mówić o prozdrowotnych
właściwościach antyoksydantów. Pomagają one stymulować krążenie, obniżać cholesterol, obniżają zachorowanie na raka, regulują procesy trawienia.

Pokaz: 9
Tytuł: Daltonizm zapachowy
Prezentowane zjawisko: Testowanie swoich zmysłów powonienia
Opis pokazu: Podczas pokazu osoba zainteresowana pozna bardzo ważną gałąź oceny sensorycznej, a mianowicie analizę zapachową. Będzie mogła spróbować odróżnić od siebie i przyporządkować odpowiednie nazwy do konkretnych zapachów. Może również sprawdzić jak bardzo ma wyczulony zmysł powonienia ustalając swój próg wrażliwości, czyli przy jakiej najniższej dawce bodźca zapachowego jest on wyczuwalny.

Galeria zdjęć z Pikniku Naukowego