Konferencje


XXXI Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW

    Dnia 20 października 2004r. odbył się jak co roku XXXI Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW, przedstawiający efekty działalności kół naukowych. Nasze Koło Technologów także brało udział w tej Konferencji. Członkowie koła wystąpili z trzema następującymi referatami:

Markowy albo nie markowy - oto jest pytanie... Porównanie jakości wybranych produktów z sieci supermarketów z produktami markowymi. Autorami pracy byli: Agnieszka Kaczmarczyk, Ewa Laszkowska i Rafał Trzepanowski

- Czy świadomość polskich konsumentów na temat żywności funkcjonalnej jest większa niż belgijskich? Wyniki badania opinii w wybranych województwach. Autorami pracy były: Ewa Sosińska i Klaudyna Terlicka

- Analiza jakościowa, zawartość naturalnych przeciwutleniaczy i aktywność przeciwrodnikowa wybranych przecierów jabłkowych dla dzieci. Autorami pracy byli: Anna Delmanowicz, Barbara Dudek, Ewa Sosińska, Ewa Tomala, Urszula Tylewicz, Anna Śpiżewska, Arkadiusz Szterk i Elżbieta Wiśniewska

Zaprezentowaliśmy również dwa postery podsumowujące nasze badania:

- Wyniki badania opinii polskich konsumentów na temat bezpieczeństwa żywności - badania w ramach programu przeprowadzonego w Europie pod patronatem ISEKI. Autorki: Ewa Sosińska i Klaudyna Terlicka

- Co nam w sosie piszczy? Analiza fizyko-chemiczna i mikrobiologiczna sosów przyprawowych: musztard, ketchupów i majonezów. Autorki: Ewa Sosińska i Klaudyna Terlicka

    Naszą pracę docenili Jurorzy przyznając nam wyróżnienie za referat: "Czy świadomość polskich konsumentów na temat żywności funkcjonalnej jest większa niż belgijskich?" oraz za poster: "Co nam w sosie piszczy?" Autorki prac Ewa Sosińska i Klaudyna Terlicka z rąk Jurorów odebrały dyplom i nagrodę.

Galeria zdjęć z Konferencji