Konferencje


Food - New Options for the Industry, Lizbona (Portugalia)

W dniach 14-16 listopada 2007 odbyła się konferencja organizowana przez EFFOST i EHEDGE. Michał Soliwoda i Janusz Sękul zaprezentowali poster "Influence of yeast strain on the aroma of beer". Na plakacie zostały przedstawione wyniki badań przeprowadzonych przez Ł. Piwnickiego, D. Dorożkiewicza i D. Kozińskiego. Podczas konferencji członkowie koła naukowego nawiązali współpracę z organizacją FISEC - The Food Industry Students European Council.