Konferencje


XXXIV Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

W dniu 14 grudnia 2007 r. odbył się XXXIV Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW. Podczas tych spotkań członkowie kół naukowych z SGGW mają okazję zaprezentować swoje osiągnięcia z mijającego roku. Tegoroczny PDKN został zorganizowany przez Koło Naukowe Biotechnologów.

 

 

 

 

Wystąpienia ustne były prezentowane w pięciu sekcjach tematycznych: „Ekologia i Biogeografia”, „Obserwowanie i ochrona przyrody”, „Konsument a socjologia”, „Turystyka i krajoznawstwo”, „Dobrostan roślin i zwierząt”. W czasie przerw między prezentacjami uczestnicy mogli oglądać plakaty, które były oceniane przez jury w sekcji posterów. W każdej sekcji przyznano po trzy równorzędne nagrody i trzy wyróżnienia.

 

Członkowie naszego koła wygłosili trzy referaty w sekcji „Konsument a socjologia”. Za referat „Droższe = lepsze? – porównawcza ocena jakości dwóch zróżnicowanych cenowo asortymentów parówek wieprzowych” J. Sękul i M. Soliwoda dostali nagrodę. Nagrodzony został również referat „Koncepcja posiłku 2012 – Culinar Cup”, prezentowany przez M. Wocial, M. Zakrzewską, M. Włodarskiego i M. Olkowskiego. Za prezentację projektu „Ocena rynkowych piw niepasteryzowanych” W. Berner i J. Kubiaczyk dostali wyróżnienie.
W sekcji posterów M. Bryła i M. Olkowski zaprezentowali pracę „Sery twarogowe jako źródło wapnia, fosforu i białka w codziennej diecie”. Za swój plakat otrzymali nagrodę.

W tym roku przyznawane były również nagrody pieniężne dla kół naukowych za znaczące osiągnięcia podczas XXXXIV PDKN. Nasze koło zdobyło drugą nagrodę w wysokości 2.000 złotych.