Konferencje


XXXV Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW

    W dniu 5 grudnia 2008 r. odbył się XXXV Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW. Organizatorami tegorocznego przeglądu były Koło Naukowe Technologów Żywności oraz Koło Naukowe Dietetyków i Żywieniowców. Podczas imprezy każdy zainteresowany mógł zobaczyć efekty pracy studentów SGGW zaangażowanych w działalność licznych kół naukowych.
Referaty były prezentowane w sekcjach tematycznych. Po zakończeniu oceniania prezentacji jury oceniało plakaty zgłoszone w sekcji posterów. W każdej sekcji przyznano po trzy równorzędne nagrody i trzy wyróżnienia.
    Członkowie naszego koła wygłaszali swoje referaty w sekcji „Konsument, socjologia i turystyka”. J. Orzołek i K. Pakuła zaprezentowały wyniki „Badania wpływu ogrzewania techniką mikrofalową na jakość mleka” a P. Krzemińska z M. Antczakiem wygłosili referat dotyczący „Towaroznawczego porównania biojogurtów dostępnych na polskim rynku”. Za prezentację „Opracowanie receptury ekologicznego napoju typu cola” M. Iwaniuk wraz ze współpracownikami otrzymał nagrodę. W sekcji posterowej wyróżniona została praca P. Krzemińskiej i współpracowników pt. „Wypiek ciastek zbożowych z amarantusem i orkiszem”.
    Członkowie jury często zwracali uwagę na niezwykle wysoki poziom zarówno referatów jak i posterów często nawiązując do międzynarodowych konferencji czy sympozjów. Docenieni (brawami) zostali także studenci zaangażowani w organizację tegorocznego PDKN