Konferencje


XIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

    Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zorganizowało w dniach 15-16 maja 2008 roku XIII Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych. Poza sekcjami znanymi z wcześniejszych edycji konferencji obrady odbywały się również w ramach wyodrębnionej po raz pierwszy Sekcji Biotechnologii.
    Uczestnikami konferencji byli studenci z ośrodków akademickich z całej Polski oraz kilku ośrodków zagranicznych. Były to m. in. Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska w Gliwicach, SGGW w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytety Przyrodnicze w Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Studenci przedstawiali wyniki swoich prac, wykonanych w ramach działalności w studenckich kołach naukowych, w formie prezentacji ustnych oraz posterów.
    Członkowie Koła Naukowego Technologów Żywności przedstawili 1 referat oraz 2 plakaty.