Konferencje


Food Convention 2008, Plovdiv (Bułgaria)

    W dniach 02-09.11.2008 w Plovdivie odbyło się cykliczne spotkanie FISEC (Food Industry Students European Council). Jego celem było podjęcie decyzji dotyczących przyszłości organizacji oraz wymiana doświadczeń pomiędzy studentami nauk o żywności z różnych krajów europejskich. W konwencie tym oprócz trójki przedstawicieli Koła Naukowego Technologów Żywności udział wzięli także studenci z Chorwacji, Belgii, Bułgarii, Macedonii, Niemiec, Serbii i Turcji.
    Poza obradami FISEC w programie konferencji znalazły się również wykłady, wycieczki do zakładów produkcyjnych oraz imprezy integracyjne. Pierwszy wykład na temat ekstraktów roślinnych i ich zastosowania w technologii żywności wygłosił Peter Kranz z Uniwersytetu w Bonn. Pewną tradycją spotkań FISEC stało się tzw. „Trade Fair”. Jest to impreza, podczas której reprezentanci z poszczególnych państw przedstawiają swoje ośrodki akademickie. Oprócz wysłuchania prezentacji uczestnicy mogą spróbować przywiezionych na tą okazję specjałów danego regionu.
    Przez kilka dni mieliśmy okazję zobaczyć, jak studiuje się na Uniwersytecie Technologii Żywności w Plovdivie. Zwiedzaliśmy laboratoria, pracownie, sale dydaktyczne i rozmawialiśmy z wykładowcami. Odwiedziliśmy winnicę „Starosiel”, która zajmuje się także produkcją typowo bałkańskiego trunku - rakiji. Uczyliśmy się tam rozpoznawania dwóch szczepów winorośli wykorzystywanych do produkcji win czerwonych na podstawie nut wniesionych do bukietu wina. W fabryce cukierków „Alpi” wysłuchaliśmy wykładu na temat słodyczy funkcjonalnych i przyglądaliśmy się z bliska procesowi ich produkcji.
    Konwent obfitował w różnego rodzaju imprezy. Były ogniska, gra w piłkę, zajęcia teambuldingowe i zabawy w klubach. Podczas oficjalnej kolacji z przedstawicielami władz uczelni w tradycyjnej bułgarskiej restauracji uczestnikom konwentu zostały wręczone pamiątkowe świadectwa oraz upominki.

Galeria zdjęć z konferencji