Konferencje


XXXVI Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW

W dniu 4 grudnia 2009 r. odbył się XXXVI Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW, jest to impreza cykliczna, co roku zaszczyt jej organizacji przypada innemu kołu naukowemu. Tegoroczny Przegląd zorganizowany został przez Koło Naukowe Leśników. Zgłoszono łącznie 110 prac (79 referatów i 31 posterów) z dziewiętnastu kół naukowych. Prace prezentowano w następujących kategoriach:

 A. Prace Badawcze:
 - Sekcja I "Świat Roślin"
 - Sekcja II "Świat Zwierząt I"
 - Sekcja III "Świat Zwierząt II"
 - Sekcja IV "Socjologia, Ekonomia, Konsument"
B. Prace Przeglądowe - Sekcja V
C. "Inicjatywy i Akcje Studenckie" - Sekcja VI
D. Postery - Sekcja VII

Jurorzy, którymi byli przedstawiciele prawie wszystkich wydziałów SGGW, bardzo wysoko ocenili poziom prac na tegorocznym Przeglądzie. W rankingu kół naukowych, uwzględniającym liczbę zgłoszonych prac z danego koła oraz liczbę prac nagrodzonych i wyróżnionych, pierwsze miejsce zdobyło Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych. Kolejne nagrody zdobyły Koło Naukowe Leśników i Koło Naukowe Technologów Żywności.
Członkowie naszego koła wygłosili w sumie 9 referatów oraz zaprezentowali 4 postery: 

Sekcja "Świat Roślin"
Studia nad wyborem optymalnej, krajowej odmiany jabłek oraz szczepu drożdży do produkcji cydru - M. Iwaniuk, A. Wiktor, M. Wronka 

Sekcja "Socjologia, Ekonomia, Konsument"|
Mleczne żelki - nowy smakołyk dla dzieci - D. Ambroziak, M. Antczak, M. Czepe, M. Jaworowski, M. Kopczyńska, B. Kruszewski, P. Krzemińska, N. Kurek. Praca została wyróżniona.
Opracowanie optymalnej receptury pieczywa prozdrowotnego - R. Jaśkiewicz, B. Kruszewski, P. Krzemińska, K. Łuczywek, P. Waćko
Porównanie profili kwasów tłuszczowych jogurtów naturalnych dostępnych na rynku z jogurtami modelowymi - B. Kruszewski, M. Bryła, P. Krzemińska, R. Jaśkiewicz 

Sekcja "Prace Przeglądowe"
Małe jest piękne - kiełki - E. Gil
Przez sery do serca - P. Krzemińska, M. Kopczyńska. Praca zajęła II miejsce.

Sekcja "Inicjatywy i Akcje Studenckie"
„Czym skorupka za młodu...” – cykl spotkań z przedszkolakami - M. Marzec, S. Czapska, O. Chilińska, J. Chmiel, M. Czepe, M. Iwaniuk
Koło Naukowe Technologów Żywności na Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik - N. Kurek, M. Iwaniuk
„Zastanów się zanim wyrzucisz” - M. Jaworowski. Praca została wyróżniona

 Sekcja "Postery"
Badania nad wartością energetyczną wybranych miodów pszczelich - M. Iwaniuk, J. Łuszcz. Poster zajął I miejsce.
Chleb jako żywność funkcjonalna - R. Jaśkiewicz, B. Kruszewski, P. Krzemińska, K. Łuczywek, P. Waćko
Hydrokoloidy w żywności - M. Antczak, M. Kopczyńska, P. Krzemińska
Wpływ pasteryzacji momentalnej na profile zapachowe soków jabłkowych - A. Wiktor, M. Iwaniuk, T. Siedlecki. Poster został wyróżniony.
 

GALERIA ZDJĘĆ


W tym roku odbył się także I Konkurs Studenckich Projektów Naukowych, organizowany przez Komisję ds. Dydaktyki Samorządu Studentów SGGW. Głównym jego założeniem jest dofinansowywanie projektów, powstających z inicjatywy studentów działających w Kołach Naukowych SGGW. Studenci w ramach Kół Naukowych przygotowywali projekty przedsięwzięć, których realizacji chcieliby się podjąć (mogły być to: projekty badawcze, wydanie publikacji, zorganizowanie konferencji lub inne działania, mające na celu poszerzenie dorobku naukowego i kulturalnego SGGW) i składali wnioski o dofinansowanie.

Nasze Koło Naukowe z projektem "Zmiany zawartości związków biologicznie aktywnych w trakcie przechowywania kiełków" autorstwa Ewy Gil i Marcina Iwaniuka w konkursie zajęło 4 miejsce.
Celem planowanych badań jest analiza zawartości związków biologicznie aktywnych w kiełkach oraz ich strat w trakcie przechowywania. Powodem, dla którego kiełki stały się obiektem badań jest ich rosnąca popularność oraz przypisywane im właściwości prozdrowotne. W ramach projektu przebadane zostaną różne rodzaje kiełków (np. lucerna, rzodkiewka, soczewica) pod kątem ilościowego oznaczenia wybranych związków.