Konferencje


XIV Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności - Akademia Morska w Gdyni

    W dniach 21-22.05.2009 odbywała się w Gdyni XIV Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Organizatorem konferencji był tym razem Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni.
    Celem odbywających się corocznie sesji jest umożliwienie prezentacji dorobku naukowego doktorantów i młodych pracowników nauki oraz wymiana doświadczeń i poglądów w gronie zarówno młodej jak i doświadczonej kadry naukowej. Spotkania te przyczyniają się również do integracji środowiska związanego z szeroko rozumianą nauką o żywności.
    Prezentowane prace naukowe dotyczyły szeroko pojętych zagadnień przetwarzania żywności, udoskonalania procesów technologicznych, dodatków do żywności, analizy żywności, kształtowania jakości nowych produktów spożywczych oraz towaroznawstwa.
    W ramach sesji prezentowane były postery oraz doniesienia ustne w czterech sekcjach. Drugiego dnia konferencji referat pt. „Wpływ odmiany krajowych jabłek oraz wybranych szczepów drożdży na parametry cydru” w sekcji „Mikrobiologiczne aspekty żywności” wygłosił ówczesny prezes Koła Naukowego Technologów Żywności - Marcin Iwaniuk. Tematyka pracy podjęta przez M. Iwaniuka, A. Wiktora, M. Wronkę i S. Bonin spotkała się z widocznym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.

 

Galeria zdjęć z konferencji