Konferencje


II Sympozjum Inżynierii Żywności

W dniach 10-11.06.2010 na Wydziale Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się II Sympozjum Inżynierii Żywności organizowane przez Katedrę Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji. W wydarzeniu tym wzięło udział dwóch studentów – członków Koła Naukowego Technologów Żywności: inż. Marcin Iwaniuk oraz inż. Artur Wiktor.

Poza biernym udziałem w obradach plenarnych oraz w sesji referatowej przedstawili oni swoje opracowania literaturowe w sesji plakatowej: Marcin Iwaniuk zaprezentował plakat pt. „Możliwości zastosowania światłowodowych czujników temperatury i ciśnienia w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych” a Artur Wiktor plakat pt: „Wpływ wstępnej obróbki pulsacyjnym polem elektrycznym na przebieg procesu suszenia”.

Na zakończenie sympozjum dwójka naszych kolegów odebrała z rąk przewodniczących komitetu organizacyjnego specjalne wyróżnienia. Nie zabrakło również podziękowań dla studentów za pomoc w zaadaptowaniu sal wykładowych na potrzeby sympozjum.

Galeria zdjęć z Sympozjum