Kontakt


Jak zostać członkiem KNTŻ?

Koło Naukowe Technologów Żywności
mieści się w budynku Wydziału Nauk o Żywności
w zielonym gmachu im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
na terenie kampusu SGGW
 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
budynek 32, pokój 10

e-mail: kntz1@wp.pl, kntz@sggw.pl

 

 

Dane do faktury:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa

NIP 525 000 74 25