Projekty zakończone


Badanie wpływu wybranych krajowych gatunków jabłek oraz wybranych szczepów rożży na parametry cydru.


Koordynatorzy projektu: Marcin Iwaniuk, Artur Wiktor, Michał Wronka

    Celem projektu jest zbadanie wpływu szczepu drożdży na wybrane parametry fizykochemiczne oraz cechy sensoryczne cydru. Analizie poddane zostaną produkty otrzymane w wyniku fermentacji prowadzonej przez szczepy czystych kultur drożdży oraz produkt uzyskany na drodze fermentacji spontanicznej. W otrzymanych cydrach zbadane zostaną m.in. pH, zawartość alkoholu, zawartość ekstraktu, kwasowość potencjalna, cechy sensoryczne (smakowitość i aromat).