2011


PUBLIKACJE


1. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, „Pojemność przeciwutleniająca
wybranych soków rynkowych”, Kruszewski Bartosz, Szymanowski Adam, 2011, zeszyt 569, str. 183-189.DONIESIENIA


1. Poster, jęz. polski, Kruszewski Bartosz, Szymanowski Adam, Kosiorek Piotr, „Wybrane właściwości fizykochemiczne i mikrobiologiczne przekąsek typu jerky z mięsa wołowego”, I Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Technologów Żywności „Rola technologa we współczesnym przemyśle”, Warszawa 18-20 listopada 2011 r.


2. Poster, jęz. polski, Kruszewski Bartosz, Szymanowski Adam, „Pojemność
przeciwutleniająca w wybranych sokach rynkowych”, I Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Technologów Żywności „Rola technologa we współczesnym przemyśle”, Warszawa 18-20 listopada 2011 r.


3. Poster, jęz. polski, Kruszewski Bartosz, Szymanowski Adam, „Pojemność
przeciwutleniająca w wybranych czekoladach rynkowych”, VIII Konferencja Naukowa z
cyklu „Jakość i bezpieczeństwo żywności”, Warszawa 23-24 listopada 2011 r.