II OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE MŁODYCH TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI

"Żywność, surowce, technologia, dystrybucja"

Warszawa, 25-26 kwietnia 2014r.

Komitet Naukowy:

Przewodniczący:

prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert

Członkowie:

prof. dr hab. Mirosław Słowiński

dr inż. Rafał Wołosiak

dr inż. Krzysztof Leszczyński

dr inż. Katarzyna Ratusz

prof. dr hab. Alicja Ceglińska

dr inż. Iwona Sitkiewicz

dr inż. Ewa Gondek

dr hab. Agata Marzec