II OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE MŁODYCH TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI

"Żywność, surowce, technologia, dystrybucja."

Warszawa, 25-26 kwietnia 2014r.

Organizatorzy:
Koło Naukowe Technologów Żywności SGGW
Samorząd Studentów Wydziału Nauk o Żywności
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Odział Warszawski

Współorganizatorzy:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności SGGW


Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący Komitetu:
Artur Tkaczyk

Skarbnik:
dr inż. Agata Marzec

Członkowie Komitetu:

dr inż. Lech Adamczak - Opiekun Koła Naukowego Technologów Żywności

inż. Julia Przychodzka - Prezes Koła Naukowego Technologów Żywności

inż. Olga Zawadzka - Przewodnicząca Rady Wydziałowej Samorządu Studentów WNoŻ

mg inż. Bartosz Kruszewski

Aleksandra Mika - Wiceprezes Koła Naukowego Technologów Żywności

Irena Nogal - Sekretarz Koła Naukowego Technologów Żywności

inż. Monika Stasieło - Sekretarz II Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Technologów Żywności

inż. Rafał Dziecinny - Skarbnik Koła Naukowego Technologów Żywności

Filip Radczuk - Zastępca Skarbnika Koła Naukowego Technologów Żywności