II OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE MŁODYCH TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI

"Żywność, surowce, technologia, dystrybucja."

Warszawa,25-26 kwietnia 2014r.

Kontakt:

e-mail: kntz@sggw.pl

 

Komitet Organizacyjny:

Artur Tkaczyk: artur.tkaczyk.ts@gmail.com