II OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE MŁODYCH TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI

"Żywność, surowce, technologia, dystrybucja"

Warszawa, 25-26 kwietnia 2014r.

Lokalizacja:

II Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Technologów Żywności odbędzie się 25-26 kwietnia 2014r. na terenie Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.